top of page

Malthe Broe

Soura

Da jeg flygtede fra Afghanistan, blev jeg skilt fra min mor og mine fire søskende, på grænsen mellem Iran og Tyrkiet. Der var kaos, og vi kom i hver sin bil. Siden har jeg ikke set dem. Jeg kom som 15- årig alene til Danmark og kom i skole og siden på efterskole. Det var svært de første år, men nu har jeg været her i 10 år. Jeg føler mig ikke som en fremmed. Det har jeg aldrig gjort, det er slet ikke noget, jeg har tænkt over. Jeg har taget min treårige gartneruddannelse, og jeg har mit arbejde. Jeg er blevet gift, og vi bor godt i Silkeborg.

Men hvem er jeg? Hvad er min kultur? Jeg har taget nogle beslut- ninger. Jeg kom til Danmark som muslim, men jeg har konverteret til kristendommen, efter at jeg blev aktiv i partiet Kristendemokraterne. Hvorfor? Fordi jeg her mødte nogle af de holdninger til næstekærlighed, jeg deler. Det passer meget godt med den opdragelse, jeg har fået. Min far var politiofficer i Kabul, men blev dræbt af en selvmordsbombe, på grund af sine holdninger og kamp mod korruption. Han var en god mand, og

jeg er blevet opdraget til at hjælpe andre og vise næstekærlighed. Det er det, jeg står for: tryghed og kærlighed. Hvis du afviser, bliver du selv afvist. Hvis du viser respekt, får du selv respekt.
Det er dét, jeg har taget med fra min kultur og gerne vil give videre i mit politiske arbejde, og i de foredrag om mit liv jeg holder. Jeg har fået så meget hjælp, siden jeg kom til Danmark. Nu kan jeg stå på egne ben og vil gerne give tilbage. Og så håber jeg, at det en dag lykkes Røde Kors at finde min mor og mine søskende, så vi kan gense hinanden.

24 år / mand / gift / ingen børn / butiksmedhjælper / Silkeborg / fra Afghanistan / kom til Danmark i 2009 / opholdstilladelse i 2010

bottom of page