top of page

Dokumentation og evaluering 2021

I 2021 har vi afholdt 90 af vores standard undervisningsforløb (refleksive og portrætworkshops), hvor skoleformidlere og historiefortællere med flygtningebaggrund har faciliteret undervisning, dialog og workshops med folkeskoleelever og gymnasieelever.

 

Derudover har vi i samarbejde med UNESCO Verdensmålsskolenetværket og Ungdomsbyen, afholdt fire workshops med en varighed på 15 timer, hvor skoleklasser i Herning, Gladsaxe, Sønderborg og Askov har arbejdet med globalt medborgerskab og interkulturel identitetsdannelse. Se mere her.

”Den personlige beretning var de meget betaget af. God fordeling af fortælling og praktiske øvelser” – Lisbeth, lærer på Kornmod Skole i Silkeborg.

Der var stor åbenhed og mange spørgsmål. Det var spændende at høre den personlige historie, men også få viden om flygtningesituationen og årsagerne dertil. – Mette, lærer på Houlkærskolen i Viborg

”Tusind tak for jeres besøg i dag. Det var virkelig en god oplevelse. Flere af eleverne gav også efterfølgende udtryk for at de virkelig syntes det havde været godt og var blevet berørte af historien. Det er rigtig godt, at I hele tiden forbereder eleverne på hvad der skal ske og er tydelige i hvad I forventer omkring deres adfærd. Det var tydeligt at det gjorde det meget nemmere for vores elever at være i.” Rikke, lærer på Højgaards skolen i Herning

Muhibo in action .jpg

I 2021 startede vi året ud med onlineforløb for 13 klasser i Helsingør Kommune fra følgende skoler:  Skolen Ved Rønnebær Allé, Tibberupskolen, Nordvestskolen, Espergærde Skole, Mørdrupskolen og skolen i Bymidten. 

"Jeg kunne godt lide at Muhibo kom på besøg og fortalte. Jeg syntes alt hun fortalte var meget spændende og fortalt meget godt. Det store smil hun kom ind med var super smittende på mig og sikkert også mange af de andre. Jeg håber vi igen en dag kan få et besøg af en som er ligesom Muhibo." -7.klasses elev fra Rønnebær skolen i Helsingør

Fra starten af maj og helt indtil midt december havde vi fornøjelsen af at besøge følgende byer og skoler:

I samarbejde med Ulf i Aarhus besøgte vi 12 skoleklasser i Aarhus på henholdsvis Vorrevangs skolen, Elsted Skole, Næshøjskolen, Samsøgades Skole og Kragelundsskolen.

I samarbejde med KLC i Viborg og Snaps Ting besøgte vi 21 skoleklasser i Viborg på henholdsvis Overlund Skole, Vestervang Skole, Houlkærskolen, Hald Ege Skole, Finderuphøj Skole, Skals skole og Vestre Skole.

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste besøgte vi 22 skoleklasser i Silkeborg på henholdsvis Friskolen Klippen, Hvinningdal skole, Dybkærskole, Frisholm Skole, Vestre Skole, Funder skole, Balleskolen og Kornmod Skole.

I Samarbejde med Åben Skole festival besøgte vi 18 skoleklasser i Herning på henholdsvis Aulum Hodsager Skole, Gullestrup skole, Snejbjerg skole, Timring Skole, Vestervang skole og Højgaards skolen.

Derudover afholdt vi i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager en samtalesalon for tre skoleklasser fra Nørrevangs skolen og filmet og streamet til yderligere 10 skoleklasser. Herefter udviklede Folkekirkens Skoletjeneste et undervisningsmateriale baseret på de lokale fortællinger til udskolingen i Kristendom.

Vi har desuden holdt to forløb på Odsherred Efterskole og en workshop på Roskilde Gymnasium.

Evaluering fra 21 lærere som repræsenterer ca. 50 skoleklasser i Aarhus, Silkeborg, Viborg og Herning

Billede1.png
Billede3.png
Billede2.png
Billede5.png
Billede4.png
Billede6.png

Se evaluering fra lærere som har deltaget i vores forløb i samarbejde med Unesco her

Se evaluering fra skoleelever fra Gladsaxe Gymnasium 

Se evaluering fra skoleelever på EUC Syd her

Se evaluering fra Silkeborg her 

Se evaluering fra Aarhus her

Se evaluering fra Herning her

Se evaluering fra Viborg her

Dokumentation og evaluering 18/19

I 2018 og 2019 turnerede 100% FREMMED? Danmark og besøgte 16 forskellige byer landet over. I Roskilde, Sønderborg, Flensborg, Guldborgsund, Randers, Aalborg, Horsens, Viborg, Aarhus, Herning, Esbjerg og Silkeborg blev der sammenlagt afholdt workshops for 160 skoleklasser. 

Evaluering 2019 fra 27 skolelærere som har deltaget i skoleforløb i 8 ud af 8 byer
- Fordelt på ca. 20 ud af 30 skoler. Der har ca. været 45 involverede skolelærere i alt, hvorfor svarprocenten er omkring 60%. Flere af skolelærerne har tilmed deltaget i flere skoleforløb på samme skole.   

2019.png
2019 3.png
2019 2.png
2019 4.png

Se den samlede evaluering af skoleforløb i 2019 her

Evaluering 2018 fra 26 skolelærere fra 25 skoler ud af 36 skoler
- Det svarer til at 69,4% af skolerne, der har deltaget i 100% FREMMED?s skoleforløb er repræsenteret ved denne spørgeskemaundersøgelse

2018.png
2018 2.png
2018 5.png
2018 4.png
2018 3.png

Se den samlede evaluering af skoleforløb i 2018 her

bottom of page