top of page

VORES FORMÅL 

 

 

100% FREMMED? bearbejder og formidler fortællinger af mennesker, der statistisk repræsenterer alle dem, der har fået asyl i Danmark fra 1956 (det første år vi modtog flygtninge baseret på FN's flygtningekonvention fra 1954)

 

Vi arbejder løbende med de interkulturelle aspekter i samfundet gennem projektets deltagere og formidlingsformater - kunst, læringsforløb og debatarrangementer. Det skaber fortællinger, der er med til at forme vores fælles historie i Danmark på tværs af køn, alder, etnicitet, geografi og sociokulturelle tilhørsforhold. 

Flygtninge og migranter har længe været med til at forme dem vi er, og dem vi er ved at blive. Vi kigger derfor på, hvilke processer der historisk såvel som i dag, får os til at føle os fremmed eller hjemme i fællesskabet, og på de fortællinger, der står i centrum og i periferien for debatten.

 

VORES VÆRDIER OG VIRKE

1.      Vi tror, at kunst bedst bidrager til at skabe systemiske forandringer, hvis den møder virkeligheden "som den er" og ikke som "den burde være". Det vil sige, at vi holder vores indhold åbent for fortolkning, arbejder pædagogisk med "små forskydninger" af alment kendte repræsentationsformer. Vi beror desuden på langvarige samarbejder med kommuner, skoler, biblioteker, kulturhuse og kunstinstitutioner i hele Danmark.  

 

2.      Vi mener, at en vekselvirkning mellem offentlige udstillinger og læringsforløb på alle uddannelsestrin rummer et stort potentiale for "en anden samtale" om identitet og migration. Vores praksis bygger derfor på 1. debatarrangementer og research i samarbejde med foreningens medlemmer (de 250 tidligere flygtninge og deltagere i 100% FREMMED?) 2. Udstillinger i det offentlige rum, som formidler de emner vi sammen finder vigtige. 3. løbende udvikling og afholdelse af læringsforløb og workshops til alle klassetrin i hele Danmark. 


3.      Vi har erfaret, at lærere mangler konkrete læringsredskaber til at italesætte den kulturelle kompleksitet, der findes i samfundet i dag. Vi tror derfor på, at skolerne rummer det største potentiale for bringe et postmigrantisk perspektiv ind i vores fælles bevidsthed og historieskrivning på lang sigt.

4.      Vi samarbejder med partnere fra det sociale, sociologiske, kunstneriske, pædagogiske og uddannelsesmæssige felt, og afholder årligt et udstillings- og arrangementsprogram, hvor kunstnere og debattører med forskellige kulturelle baggrunde medvirker. 

 .

 

bottom of page