top of page

Quangluong Ho

Soura

Mit arbejde har gjort, at jeg føler mig helt hjemme i Aalborg. Da jeg kom til Danmark i 1982, var jeg allerede uddannet og havde arbejdet som læge i Vietnam. Men jeg fik at vide, at jeg ikke skulle regne med at arbejde med medicin i Danmark. Det var næsten umuligt at få autorisation som udlænding, men jeg arbejdede hårdt for at lære sproget og med at få mine kvalifikationer godkendt i Danmark. Efter fem år begyndte jeg som vikar på Odense Universitetshospital. I løbet af de næste år arbejdede jeg på mange af landets hospitaler, og det har givet mig et godt ry og netværk. I dag er jeg overlæge i radiologi på Aalborg Universitetshospital. Jeg er stolt af at have kæmpet for at arbejde med mit fag, og i dag hjælper jeg andre udlændinge med at gøre det samme.

For mig er arbejdet som læge et kald. Kulturelt er det en pligt for mig at gøre en forskel for fællesskabet, og deri, føler jeg, er min indstilling forskellig fra mine danske kolleger. I starten, da jeg var i Danmark, var jeg meget optaget af at komme til at arbejde med mit fag igen. Men efterhånden som jeg er blevet etableret, har jeg følt et behov for også at engagere mig i det kulturelle liv. Derfor har jeg siden 2012 arbejdet med den Vietnamesiske Kulturforening i Aalborg. Jeg synes, det er vigtigt, at den unge generation, som er født og opvokset i Danmark, også kender deres vietnamesiske baggrund. Derfor rækker vi ud til dem og deres børn med blandt andet arrangementer og sprogundervisning. Hvis vi skal være hele mennesker, skal vi kende vores fulde baggrund, ellers kan vi ikke yde vores bedste.

63 år / mand / gift og har et barn / overlæge / Aalborg / fra Vietnam / kom til Danmark i 1982 / opholdstilladelse i 1982

bottom of page